Informació legal i cookies

L’Ajuntament de Vallirana manté aquest portal web del Departament de Joventut amb l’objectiu de facilitar l’accès a informació i recursos.

Els enllaços a serveis, xarxes o webs externes als que s’enllaça des d’aquest portal, són part d’organitzacions, empreses o persones no relacionades amb aquesta web, si no s’indica el contrari. L’Ajuntament de Vallirana no es responsabilitza ni de l’exactitud, continguts ni de l’actualització d’aquests webs externs.

Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per a determinar el grau d’utilitat de la nostra informació, proporcionada als nostres usuaris i ens ajuda a veure l’eficàcia de la nostra estructura de navegació i enfocar els nostres esforços en la informació que vostè necessita. Tambè poden ser necessàries pel correcte funcionament d’altres serveis com el calendari, xarxes socials, etc. No posem en correlació aquesta informació amb dades d’usuaris individuals ni compartim aquesta informació amb tercers.

En relació a les cookies, considerem que accepta si continua navegant. Pel contrari, vostè pot:
* Donar l’ordre al seu navegador web perquè accepti totes les cookies o que l’avisi cada vegada que s’ofereix una cookie.

* Si vostè no vol rebre cookies, pot donar l’ordre al seu navegador perquè li adverteixi abans d’acceptar cookies i rebutjar-les. També pot rebutjar totes les cookies donant l’ordre al seu navegador web.